Intensiever samenwerken met Moeders van Rotterdam

CJG Rijnmond heeft al enige jaren de programma’s Voorzorg en Prézorg die gericht zijn op zwangere vrouwen, waarbij sprake is van een kwetsbare situatie. Sinds de start van Moeders van Rotterdam delen we deze zorg voor de kwetsbare zwangeren van Rotterdam en werken we hierin samen.

CJG Rijnmond en Moeders van Rotterdam erkennen elkaars toegevoegde waarde en vullen elkaar aan. Bij de CJG-programma’s Voorzorg en Prézorg liggen de accenten vooral bij gezondheid voor moeder en kind, beleving en onwetendheid van de zwangerschap. Bij Moeders van Rotterdam liggen de accenten vooral bij sociaal functioneren, wonen, werk/opleiding en financiën. Ondersteuning bij de (toekomstige) opvoeding hebben we beiden in het pakket, waarbij het Voorzorgprogramma nog extra aandacht heeft voor de hechting van moeder en kind met het inzetten van video-hometraining.

1 aanmelding, gezamenlijke begeleiding
Voor verwijzers, zoals verloskundigen en ziekenhuizen, is er nu één aanmeldingsformulier om de aanstaande moeder aan te melden. CJG Rijnmond en Moeders van Rotterdam bepalen vervolgens gezamenlijk welke begeleiding gezamenlijk of aanvullend op elkaar wordt geboden. Verloskundigen en ziekenhuizen hebben vandaag hierover een e-mail ontvangen met informatie.

Samenwerking versterken
De komende periode leren beide organisaties meer over elkaars dienstverlening. Ook levert CJG Rijnmond binnenkort een bijdrage in kennisvergroting bij de medewerkers en stagiaires van Moeders van Rotterdam over de thema’s gezondheid, zwangerschap en jeugdgezondheidszorg. Met deze samenwerking hebben beide organisatie de hulp en zorg voor de kwetsbare zwangeren en toekomstige kinderen weer een stap verder gebracht.

Vind je de informatie op deze pagina interessant?

Heb je een vraag aan ons? Geef dan je mailadres en/of telefoonnummer door zodat we met jou in contact kunnen komen.